top of page
Screen Shot 2021-01-06 at 3.15.33 PM.png
zhengjunwen.jpg

郑俊文

事务处主任(308)

lilifang.JPG

李丽芳

事务处副主任(208)

passport 132.tif

庞耀雄

事务处高级助理(建筑物维护)(408)

liushuni.jpg

刘淑妮

事务处助理(采购与接待)(208)

liuliping.JPG

刘丽萍

事务处助理(贩卖部)(508)

zhongsuqing.jpg

钟素卿

事务处助理(出纳部)(509)

黄一龙.png

​黄一龙

事务处助理(509)

zhucaiyun.jpg

朱彩云

品味小站店长(511)

karu.jpg

Karunakaran A/L Harikrishnan

校工(408)

tanzhisheng.JPG

谭志生

校工(408)

kuangyuli.jpg

邝玉丽

校工(408)

linweixi.jpg

林伟细

园丁(408)

zhudonglai.jpg

朱东来

校工(408)

tanmeifang.JPG

​谭美芳

校工(408)

CON-2048 Small.jpeg

Valliammal A/P Mathana

校工(408)

ourongqing.jpg

欧荣清

守卫(507)

Vintisen.jpg

Vintisen

守卫(507)

bottom of page