top of page
72341803_1653616938102308_32862328600416
passport 184.tif

黄月凤

教务处主任(301)

passport 054.tif

王辉铭

教务处副主任(201/401)

youchangyun.JPG

​尤长云

教务处教师助理(201/401)

passport 142.tif

Ahmad Fitri

教务处教师助理(201/401)

linzhengcong.jpg

林正聪

教务处助理(201/401)

pangxiaohui.jpg

庞晓慧

教务处助理(201/401)

yeailing.jpg

叶爱玲

教务处专用室助理(餐饮管理)(201/401)

xuhongquan.jpg

许宏佺

教务处专用室助理(生活技能)(201/401)

liangzhongzheng.jpg

梁忠政

教务处专用室助理(实验室)(201/401)

bottom of page